Buurtcoördinator (wijkregisseur)

Heb jij affiniteit met wijkgericht werken en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid? Heb je ervaring als regisseur op deze thema’s? Ben jij een aanjager en verbinder? Dan zoeken wij jou!

Samen leven in Hilversum: wijk- en buurtgericht werken

Hilversum heeft prachtige wijken en buurten waar veel mensen met plezier wonen. Inwoners weten als geen ander wat er speelt en wat hun eigen wijk of buurt nodig heeft. De gemeente Hilversum moedigt Hilversummers daarom aan om mee te denken en mee te doen. Dit betekent dat we initiatieven van inwoners stimuleren met  kennis of geld. Door op deze manier te werken, betrekken we inwoners meer bij hun eigen omgeving. Zo krijgen – en houden – we wijken waar inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun buurt én actie ondernemen als dat nodig is. 

Elke wijk heeft een buurtcoördinator, die bewoners, de gemeente, organisaties en partners met elkaar verbindt. De buurtcoördinator is altijd met alle partijen in gesprek en signaleert en agendeert behoeften en opgaven in de wijk. Hij zorgt ervoor dat vragen en wensen bij de juiste afdeling binnen de gemeente óf bij een andere partij terechtkomen. De buurtcoördinator werkt nauw samen met de wijkwethouder.

Wat houdt je functie in?
Je voert regie op (integrale) leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken in de wijk en je bent daarmee het middelpunt in domeinoverstijgende samenwerkingsrelaties tussen professionals in de wijk en de interne organisatie.

Je weet als geen ander wat er leeft en speelt in de wijken op de thema’s: sociaal, veilig, fysiek. Afhankelijk van de thematiek in het gebied kunnen dat ook andere thema’s zijn zoals bijvoorbeeld wijkeconomie. Je  werkt van ‘buiten naar binnen’, bent zichtbaar in de wijken en je bereikbaarheid is laagdrempelig voor partners en inwoners.

Je focus ligt op het regisseren in de integraliteit; daar waar het in overgangen misgaat of war meerwaarde te behalen is. Dat kunnen signalen uit de wijk zijn, domeinoverstijgende acties (bijvoorbeeld veiligheid, zorg en welzijn) en/of bestuurlijke prioriteiten. Hiertoe werken we met wijkteams in de wijken, waar signalen worden geïnventariseerd en onderzocht en daar waar nodig verder wordt uitgezet of opgepakt. Het wijkteam bestaat uit collega’s uit de domeinen sociaal en fysiek, als ook onze partners in de wijken. De wijkteams zijn onderdeel van een grotere integrale overlegstructuur van de gemeente Hilversum en partners in de wijk. De buurtcoördinator verbindt uitvoering aan beleid, werkt integraal en stuurt op resultaten.

Wat ga je concreet doen?

 • Je bent goed zichtbaar, herkenbaar en toegankelijk in de wijk en vervult een belangrijke rol in verschillende netwerken in de wijk.
 • Je hebt een actieve adviserende rol in de stedelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkelingen.
 • Je vertaalt vragen en opgaven uit de wijken naar de eigen organisatie en naar externe partners en stuurt op resultaten. Het uitgangspunt daarbij is het zoeken naar integrale oplossingen waarbij samenwerken de basis vormt. Je stimuleert partijen over hun grenzen heen te kijken. Daarbij verbind je beleid en uitvoering aan elkaar en zoekt naar maatwerk.
 • Je stelt wijkplannen en jaarverslagen op. Het wijkplan is een actuele analyse van de wijk gekoppeld aan actuele, prioritaire thema’s die opgehaald worden bij inwoners, organisaties en partners in de wijk.
 • Je adviseert het management en bestuur over de uitvoering van beleid en ontwikkelingen in de wijk, je schrijft hiertoe ook integrale bestuurlijke voorstellen en brengt deze in de benodigde bestuurlijke procedure.
 • Je volgt en analyseert beleid en beleidseffecten op meerdere samenhangende beleidsterreinen.
 • Je signaleert ontwikkelingen, verricht onderzoek en vertaalt ontwikkelingen in beleidsvoorstellen.
 • Je bent voorzitter van de wijkteams, bent een aanjager en verbindt uitvoerders aan elkaar.
 • In deze rol stuur je op resultaten en durf je gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Wat breng je mee?

 • Je hebt minimaal een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau.
 • Je hebt aantoonbare ervaring als buurtcoördinator of buurt-/wijkregisseur.
 • Je hebt ervaring met het schrijven van complexe bestuurlijke voorstellen.
 • Je bent bekend met vraagstukken en ontwikkelingen in relatie tot lokale democratie, participatie, co-creatie en de responsieve overheid.
 • Je hebt ervaring met wijkgericht werken en andere maatschappelijke thema’s.

Wie ben je?

Je schakelt moeiteloos tussen beleidsmatig denken en actiegericht werken. Door jouw opgedane ervaring beschik je over politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Je bent gewend om regie te voeren op processen en bent in staat om vanuit een helicopterview casussen te beoordelen. Je bent iemand die in mogelijkheden denkt en daarbij ook lef hebt om out of the box te denken. Je handelt in complexe maatschappelijke vraagstukken en bestuurlijke omgeving pro-actief. Je bent een netwerker die goed kan samenwerken met in- en externe partners. Op een natuurlijke manier weet jij draagvlak te creëren, te inspireren en te stimuleren. Je beschikt over een gezonde dosis humor en bent sociaal vaardig. Als er na werktijd, in de avonden of weekenden iets is dan schroom jij niet om alsnog aan de slag te gaan.

De Gemeente Hilversum

Wij zetten ons maximaal in voor onze inwoners en bedrijven. We zorgen voor een beter Hilversum waar signalen vroeg gehoord worden. We luisteren aandachtig naar vraagstukken die burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken altijd de dialoog met de inwoners en andere doelgroepen. Onze werkwijze kenmerkt zich door: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken.

Hoe ziet jouw nieuwe team eruit?

Je komt terecht bij de afdeling Beleid en Ontwikkeling in het team Samenleving dat aangestuurd wordt door Nicole Soto en waar in totaal 22 collega’s werkzaam zijn. Je werkt nauw samen met verschillende teams binnen en buiten de afdeling, denk hierbij aan Publiekszaken, Openbare Ruimte en het Sociaal Domein. Het team bestaat uit het cluster Buurten (buurtcoördinatoren), het cluster Openbare Orde en Veiligheid en het cluster Ondermijning.

Wat bieden wij je?

 • Je gaat deze rol voor 36 uur per week invullen;
 • Je start met een jaarcontract en wordt bij goed functioneren omgezet naar onbepaalde tijd;
 • Jouw salaris valt in schaal 11, wat minimaal € 3.651,= en maximaal € 5.169,= op basis van 36 uur per week bedraagt. Uit je wens aan ons en in samenspraak met jou schalen wij je in.
 • Bovenop het genoemde salaris krijg je 17,05% aan Individueel Keuzebudget (IKB), dit budget kun je maandelijks laten uitbetalen of inzetten voor verschillende doeleinden.
 • Je bouwt een goed pensioen op bij het ABP.
 • Je hebt de keuze om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering en voor diverse andere verzekeringen krijg je korting.
 • Je kunt kiezen uit een grote variëteit aan opleidingsmogelijkheden die bijdragen aan zowel organisatie als persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zo hebben wij onder andere de Hilversum Academie, een platform waar de gemeente Hilversum trainingen, workshops en e-learnings aanbiedt voor alle medewerkers waar je vanaf je eerste werkdag zelf gebruik van kunt maken;
 • Daarnaast bieden wij je de mogelijkheid om hybride te werken.

Wil je meer informatie?

Bel of app dan naar Nicole Soto, Teammanager Samenleving 06-10 98 29 02 en/of Ruth Abma, strategisch adviseur Samenleving 06-40 92 01 70.

Interesse?

Reageer online vóór 7 oktober.

Hoe ziet de procedure er verder uit?

Met aandacht zullen wij 7 oktober een selectie maken, waarna je uiteraard van ons een reactie krijgt.
Het 1ste gesprek vindt plaats op 12 oktober.
Het 2e gesprek vindt plaats op 18 oktober.
Het arbeidsvoorwaardengesprek is dan op 26 oktober.